ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστορικό

Το Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., μετά την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία (π.δ. 228/1999), την μερική (κατά 49%) ιδιωτικοποίησή της, την εισαγωγή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και ενόψει της προωθήσεως στην ελληνική αγορά ενός μεγάλου αριθμού νέων παιχνιδιών (από τον Ιανουάριο 2000 το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, από τον Οκτώβριο 2002 το super 3, και το extra 5, και από τον Οκτώβριο 2003 το kino), αποφάσισε να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του δικτύου των πρακτορείων της, με σκοπό την καλλίτερη προώθηση των νέων παιχνιδιών της. Την αναγκαιότητα αυτή επέβαλαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

ότι τα νέα παιχνίδια (και ιδίως το kino) δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα στους μικρούς χώρους, όπου στεγάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των πρακτορείων,

ότι στους μικρούς χώρους αυτούς δεν ήταν δυνατόν να στεγασθούν όλα τα νέα και παλαιά παιχνίδια της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΠΡΟ-ΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, super 3, extra 5, kino και όσα τυχόν στο μέλλον θα ακολουθήσουν) και να προωθηθούν κατάλληλα,

ότι ο κάθε μεμονωμένος πράκτορας δεν ήταν δυνατόν να καλύψει το 16ωρο περίπου ωράριο λειτουργίας ενός σύγχρονου πρακτορείου (από 08.00 έως 24.00), ούτε ήταν δυνατόν να κρατάει για 365 ημέρες το χρόνο ανοικτό το πρακτορείο του, για να εξυπηρετούνται οι παίκτες των διάφορων παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό καταφεύγει στη βοήθεια ανειδίκευτων προσώπων (σύζυγος, παιδιά, γονείς κλπ), οι οποίοι λύνουν μεν σε έναν βαθμό το πρόβλημα του πράκτορα, πλην όμως υποβιβάζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ενόψει όλων αυτών, και δεδομένου ότι η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., ως ανώνυμη εταιρία, λειτουργούσα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, πρωταρχικό στόχο έχει την κερδοφορία των επιχειρησιακών της σχεδίων, αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. η προώθηση της συνεργασίας των πρακτόρων, δια της συστάσεως εταιριών, με το σκεπτικό ότι οι εταιρίες αυτές θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τις διεσπαρμένες δυνάμεις των πρακτόρων, κεφάλαια, να δημιουργήσουν πρακτορεία κατάλληλα για την προώθηση των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., και να λειτουργήσουν επί 24ώρου περίπου βάσεως, επανδρωμένα κατά κύριο λόγο με πράκτορες, δηλ. με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην εργασία της προσφοράς των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Μάλιστα η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., ενόψει της πρώτης δημόσιας εγγραφής για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού του κεφαλαίου, ανακοίνωσε όλα τα ανωτέρω προς το επενδυτικό κοινό με το τεύχος του Ιουνίου 2002 και δεσμεύθηκε ότι θα τα υλοποιήσει. Οι εξαγγελίες αυτές, όπως είναι γνωστό, δελέασαν πληθώρα ξένων επενδυτών, οι οποίοι έσπευσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τότε Διοίκηση του «Συνδέσμου Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ και ΛΟΤΤΟ Ανατολικής Κρήτης», θεωρώντας πολύ θετικές τις παραπάνω εξαγγελίες, και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεώς του της 3.9.2001, και σε συνεννόηση με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., και εις γνώση της Π.Ο.Ε.Π.Π., προχώρησε στην εκπόνηση χωροταξικής και οικονομοτεχνικής μελέτης, με σκοπό τον έλεγχο βιωσιμότητας μιας παρόμοιας Α.Ε. στο Νομό Ηρακλείου.

Η παρουσίαση της μελέτης αυτής έγινε το Σάββατο, 2 Μαρτίου 2002, στο ξενοδοχείο «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» του Ηρακλείου Κρήτης, παρουσία της Διοίκησης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., του Προέδρου της Π.Ο.Ε.Π.Π., αντιπροσωπειών των Δ.Σ. των Συνδέσμων Πρακτόρων της υπόλοιπης Κρήτης, καθώς και πλήθους πρακτόρων από όλη την Κρήτη. ‘Όλοι οι ανωτέρω, τόνισαν με τις παρεμβάσεις και τους χαιρετισμούς τους ότι συντάσσονται με την ανάπτυξη εταιριών και ιδίως Α.Ε. στο χώρο αυτό, και ότι τις θεωρούν μονόδρομο για την ανάπτυξη του κλάδου.

Μετά ταύτα η οργανωτική επιτροπή, ενεργώντας πάντοτε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου μας, και με τη συμμετοχή του κ. Αντώνη Χαρωνιτάκη, μέλους τότε του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π., και μετέπειτα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας μας, συνεδρίασε πολλές φορές με το νομικό και οικονομικό μας σύμβουλο και τον ορκωτό ελεγκτή μας, κατέληξε σε μία κατ’αρχήν μορφή καταστατικού, η οποία μάλιστα εξασφάλιζε την παραμονή της εταιρίας αποκλειστικά σε πράκτορες (συμμετοχή στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου μόνον από πράκτορες, μεταβίβαση μετοχών μόνον σε πράκτορες και μόνον με απόφαση της Γ.Σ. κλπ).

Μετά από πολλές συνεδριάσεις της επιτροπής, και γενικές συνελεύσεις των ενδιαφερομένων πρακτόρων, στις 23 Μαρτίου 2002 υπογράφηκε στην αίθουσα «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος» του Δημαρχείου Γαζίου Ηρακλείου ιδιωτικό συμφωνητικό περί της συστάσεως της Α.Ε.

Παράλληλα με όλες αυτές τις ενέργειες είχαμε διαρκείς επαφές με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., αλλά και την Π.Ο.Ε.Π.Π., ενημερώνοντας και τους δύο σχετικά με τις ενέργειές μας, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες διευκρινίσεις, και αντίγραφο του υπογραφέντος ιδιωτικού συμφωνητικού για την ίδρυση της εταιρίας. Το θέμα της ιδρύσεως της εταιρίας μας συζητήθηκε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ε.Π.Π. της 20.6.2002, όπου ο κ. Αντώνης Χαρωνιτάκης ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα για τη μέχρι τότε διαδικασία, από τα οποία προκύπτει αναμφισβήτητα το σκεπτικό το οποίο μας οδήγησε στη δημιουργία της «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.».

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. επέφερε κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο του καταστατικού μας, ενέκρινε την τελική του μορφή, και έτσι στις 26.6.2002 υπογράφηκε το καταστατικό της εταιρίας μας (υπ’αριθμ. 15.449/26.6.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρακλείου, Κωνσταντινιάς Σταυρακάκη) με μετοχικό κεφάλαιο 611.000 €. Στη συνέχεια, με την υπ’αριθμ. 5/6.2.2003 απόφασή του το Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ενέκρινε την πιλοτική λειτουργία της εταιρίας μας, πράγμα που μας γνωστοποίησε με το υπ’αριθμ.πρωτ. 281/13.2.2003 έγγραφό του.

H εταιρία μας ιδρύθηκε, και εγκρίθηκε η λειτουργία των 14 πρακτορείων της ως ακολούθως:

Α) με την από 17.7.2003 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η λειτουργία επτά (7) πρακτορείων μας (Έβανς 12, 25ης Αυγούστου 43, Ιτάνου και Μιχαήλ Αποστόλη, 62 Μαρτύρων 175 στο Δήμο Ηρακλείου, Ελ. Βενιζέλου στο Δήμο Γαζίου, και τα πρακτορεία μας στο Δήμο Αρκαλοχωρίου, και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας).

Β) με την από 29.7.2003 απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία τριών (3) πρακτορείων μας (Ιερωνυμάκη 30, Κονδυλάκη 64, Λευθεραίου 31 στο Δήμο Ηρακλείου).

Γ) με την από 25.9.2003 απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία του πρακτορείου μας στη λεωφόρο Καλοκαιρινού 91 στο Δήμο Ηρακλείου.

Δ) με την από 30.9.2004 απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία δύο (2) πρακτορείων μας ενός στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, και ενός στο Δήμο Τυμπακίου.

Ε) με την 11/15.7.2008 απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία ενός επί πλέον πρακτορείου στον Ξηροπόταμο του Δήμου Ηρακλείου (όρια με Δήμο Γαζίου).

Ταυτόχρονα με όλες αυτές τις κινήσεις προχωρήσαμε με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στην υπογραφή της από 12.9.2003 συμβάσεως συνεργασίας μετά του σχετικού παραρτήματος , βάσει των οποίων η εταιρία μας συμφωνήθηκε να λάβει άδεια λειτουργίας στο Νομό Ηρακλείου για 33 πρακτορεία, όσα δηλαδή και ο αριθμός των αδειών των πρακτόρων – μετόχων μας.

Η ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας μας περιελήφθη τον Ιούνιο του 2003 στο ενημερωτικό δελτίο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. απευθυνόμενο προς τους υποψήφιους επενδυτές, ενόψει της νέας μετοχοποίησης.

To heralot.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει.

To heralot.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS